PARELLES DE LECTURA
ESCOLA ANTONI DOLTRA

Des de fa uns quants anys, a la nostra escola organitzem aquesta activitat. La fem entre alumnes d'una mateixa classe o cicle, o alumnes de cursos diferents. Un membre de la parella és el tutor (fa d'ensenyant) i l'altre és el tutorat (fa d'aprenent). La interacció que s'estableix és de caire bidireccional, creant oportunitats de diàleg entre els dos membres de la parella, d'aquesta manera es multipliquen les oportunitats d'aprendre. És de destacar la millora en l'aprenentatge de tots dos membres de la parella, a partir d'activitats que promouen el fet de qüestionar-se i de reflexionar conjuntament.

Està basada en "La tutoria entre iguals":

 • És un mètode d'aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d'alumnes que aprenen a través d'una activitat estructurada amb un objectiu comú, conegut i compartit, com és la lectura.

 • El tutorat aprèn perquè rep una ajuda ajustada i permanent del company tutor.

 • El tutor aprèn ensenyant.

La participació de les famílies: 

 • Les famílies comparteixen amb l'escola el desenvolupament d'aquesta activitat.

 • La participació de les famílies en el programa és un dels elements clau del seu èxit.

 • Des de l'escola donem pautes per ensenyar a les famílies com han d'ajudar als seus fills per a poder participaren aquesta activitat.

Competència lectora

Llegir és un procés d'interacció entre lector i text. La lectura implica comprensió del text escrit.

 

Les estratègies que ensenyem per a què els alumnes aprenguin a comprendre són:

 • Comprendre els propòsits de lectura (activar coneixements previs).

 • Centrar-se en les informacions essencials.

 • Avaluar la consistència entre el contingut del text i els seus coneixements previs.

 • Recapitular i autointerrogar-se per avaluar la comprensió.

 • Elaborar inferències (interpretacions, hipòtesis i conclusions).

ESCOLA ANTONI DOLTRA

 

Carrer Narcís Monturiol, 55 (Poble Nou)

08397 Pineda de Mar (Barcelona)

93 767 14 60

© 2020 Escola Antoni Doltra.

Powered by AcmeWeb

LOGO OK - ACME.png
edu365_cat.png
família_i_escola.png
escola_nova_21.png
edu3_cat.png
#aquiproubullyuing.png
internet_segura.png