top of page

CONSELL ESCOLAR

Escola Antoni Doltra

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

 

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: l’equip directiu, el professorat, les mares i pares d'alumnes, l'Ajuntament, l’AMPA i el personal d'administració i serveis.

 

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

 

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Els acords dels consells escolars del centre queden recollits en els enllaços següents:

 

bottom of page