Likes / Doesn't like

Hello 3rd graders!


Here you have 1 online activitY! Remember: (Aquí teniu 1 activitat online! Recordeu:)


ACTIVITY 1 (creu clic a sobre la paraula)


When you are finish, send me an email and tell me the results! :) (Quan estigueu, envieu-me un email i digueu-me el resultat!)


5 views0 comments

Recent Posts

See All