TOT JUGANT, DESCOBRIM LES PROPIETATS DELS OBJECTES A L'AULA DE P3 BAmb diversitat de material (peces de colors, vehicles variats, pinzes, peces amb volum, esferes....) anem descobrint les qualitats dels objectes, de quin color són, la mida, la seva forma,.....i també establim relacions entre ells, els que tenen el mateix color, els que tenen la mateixa forma.....


#EscolaAntoniDoltra #blog #web

2 views0 comments

Recent Posts

See All