top of page
PREINSCRIPCIÓ 2023 - 2024
ESCOLA ANTONI DOLTRA

Benvolgudes famílies, 

 

Us informem que s’ha publicat, a la Resolució RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, la informació relativa a la PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA del curs 23-24.

 

Al següent enllaç trobareu el CALENDARI de tot el procés. 

Trobareu AQUÍ els codis dels diferents centres educatius d’Infantil i Primària, i ESO de la localitat de Pineda de Mar.

PERÍODE 

● INFANTIL I PRIMÀRIA: del 6 al 20 de març 

● SECUNDÀRIA: del 8 a 20 de març

SOL.LICITUD I INFORMACIÓ 

 

● L’enllaç per obtenir la sol·licitud i tota la informació relativa al procés de preinscripció les  trobareu a la pàgina https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

INDICACIONS GENERALS: 

● Totes les sol·licituds són en format telemàtic; per tant, no hi ha la possibilitat d’omplir la sol·licitud en format paper. 

● No heu de portar cap documentació en paper a l’escola. 

● Hi ha dues maneres de presentar la sol·licitud: 

o Amb formulari electrònic 

o Suport informàtic 

QUÈ EM CAL PER OMPLIR LA SOL·LICITUD? 

Hi ha dues opcions: 

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal  s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil. 

Si no es disposa de cap certificat digital, us en podeu generar a l’adreça  https://idcatmobil.seu.cat 

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: En aquest cas, cal adjuntar al formulari el  document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per  acreditar la seva identitat.

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per  acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de  places. Com que tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar  tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un  telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar. 

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són: 

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. 

El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s'haurà d'adjuntar el passaport o, si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.

PREGUNTES FREQÜENTS

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis? 

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill. 

 

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud, on em puc dirigir? 

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en  primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés. 

 

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació? 

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de  preinscripció a la pàgina web 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 

També podeu mirar el vídeo explicatiu clicant aquest enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/ajuda/pindoles-multimedia/

 

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

● Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud. 

● El codi de centre del nostre centre és 08022801, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure el vostre fill o filla. 

● Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC o el podeu trobar a l’informe de notes, per poder vincular la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal. (P3 NO) 

● Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre. 

Tota la informació quedarà penjada al web de l’escola. 

 

 

Equip directiu 

ESCOLA ANTONI DOLTRA

bottom of page