ACORDS CURS 22-23

Escola Antoni Doltra

Els acords dels consells escolars del curs 22-23 del centre queden recollits en els enllaços següents:

 

  

- Acords 27 de setembre de 2022